ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง ทำดีถวายพ่อ”

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธาน…