ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เป็นประธานการประชุมเจ้า…