ภาพกิจกรรมศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสงกรานต์  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เรื่อง การจัดการยุวเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์เรื่องผลการดำเนินการป้องกันหนอนหัวดำ ศัตรูสำคัญของมะพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

มอบกล่องยูเอชทีให้ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งมอบกล่องยูเอชทีให้ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน บริจาคให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนทั่วประเทศ โดยเป็นกิจกรรมการร่วมรณรงค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักษ์โลก ณ ตึกโรงพิมพ์ ชั้น 1