บรรยากาศ จิตอาสา ครัวศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 11 ก.ค.2560 นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย บันทึกเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์พิเศษ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็นสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ความคืบหน้าของโครงการ วิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ และแผนการดำเนินการโครงการต่อไป ซึ่งจะออกอากาศในรายการสเตชั่นไฟว์ ช่อง 5 ในวันที่ 14 ก.ค.2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 11.25 น. ซึ่งมีคุณเขมสรณ์ หนูขาว เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสงกรานต์  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เรื่อง การจัดการยุวเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์เรื่องผลการดำเนินการป้องกันหนอนหัวดำ ศัตรูสำคัญของมะพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

มอบกล่องยูเอชทีให้ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งมอบกล่องยูเอชทีให้ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน บริจาคให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนทั่วประเทศ โดยเป็นกิจกรรมการร่วมรณรงค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักษ์โลก ณ ตึกโรงพิมพ์ ชั้น 1